လက္ရွိေမးခြန္း
ကေလးေတြအတြက္ ေဆာ့ကစားျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
20% (3798 Responded out of 18559)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
23%
19%
19%
15%
24%
Yangon Shan Mandalay Mon Sagaing
1015 of 4262
929 of 4676
571 of 2990
172 of 1087
147 of 605
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
cuture, human, lessons, knowledge, environment
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
18569
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
8074
54%
9671
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
DISASTER
သုူငယ္ခ်င္း ငလ်င္လႈပ္တာ ခံစားဖူးပါသလား။
32% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Feb. 11, 2018
View full results →
YOUTH
အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း (cyberbullying) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား?
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Jan. 28, 2018
View full results →
YOUTH
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္ မွ ၂၄ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒရွိပါသလား။
23% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Jan. 22, 2018
View full results →