လက္ရွိေမးခြန္း
Global Poll on Climate Change
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
23% (3446 Responded out of 14687)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
22%
25%
21%
25%
25%
Shan Yangon Mandalay Mon Kachin
905 of 3962
775 of 2988
572 of 2620
251 of 986
143 of 554
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
b) လူငယ္လူရြယ္မ်ား (အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၂၉, c) ပို၍ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာျခင္း, e) လံုး၀မထင္ပါ, d) ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းထင္ပါသည္, c) လူႀကီး (အသက္ ၃၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္)
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
14711
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
6398
54%
7627
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
YOUTH
သူငယ္ခ်င္းေရဒီ campaign ေလးမွာပါမလားဆိုတာေျဖေပးေနာ္
21% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | April 9, 2017
View full results →
CHILD PROTECTION
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမျမွပ္မိုင္းေတြနဲ႕မေပါက္ကြဲေသးေသာစစ္က်န္လက္နက္ပစၥည္းေတြက အသက္ေတြကို ဆိုး၀ါးစြာ ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႕ထင္ပါသလား
29% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | March 31, 2017
View full results →
HEALTH
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ေရအရင္းအျမစ္ ကဘာျဖစ္မလဲ?
32% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | March 23, 2017
View full results →