လက္ရွိေမးခြန္း
Poll on Rural Electricity Supply
တုံ႕ံျပန္မႈႏွဳန္း
5% (751 Responded out of 16300)
ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတို႕၏ တည္ေနရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအမ်ားဆံုး
8%
3%
2%
11%
3%
Yangon Mandalay Shan Kayah Mon
300 of 3509
110 of 2781
93 of 4086
50 of 452
33 of 1031
အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား
ddpc, par, group, lol, play
View full results →

လူငယ္အသံအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ MYANMAR

လူငယ့္အသံအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူစုစုေပါင္း
16301
တက္ၾကြမႈအရွိဆံုး နယ္ေျမေလးခု
Shan, Yangon, Mandalay, Mon
က်ား မအလိုက္ ႏွဳန္း
46%
7061
54%
8488
အသက္အရြယ္အလိုက္ႏွဳန္း

ယခုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပထားေသာဗီဒီယို
Watch more videos →
သတင္းေဆာင္းပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အသစ္မတိုင္မီ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U Report Content Group ဆိုတာကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႔စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
တက္တက္ႀကြႀကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္တဲ့လူက တစ္ျခားလူေတြထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရိွတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဆိုတာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
လူငယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
U-Report မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္
Read full story →
သတင္းေဆာင္းပါး
Engaging with Adolescents (UNICEF)
Read full story →
HEALTH
ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႕ဟာ ကမၻာ့လက္ေဆးေန႕ဆိုတာသိပါသလား
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Oct. 15, 2017
View full results →
CLIMATE CHANGE
ဒီနွစ္အတြင္းမွာ သင့္အေနနဲ့ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေတြျဖစ္တဲ့ ေရျကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း၊ ေျမငလ်င္ နွင့္ ေျမျပိုျခင္း တစ္ခုခုျကံုေတ႔ြဖူးပါသလား။
17% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Oct. 8, 2017
View full results →
YOUTH
သူငယ္ခ်င္း တီဗီၾကည့္ေလ့ရွိပါသလား
22% ျပန္လည္ေျဖၾကားႏွဳန္း | Oct. 1, 2017
View full results →